top of page

בדיקות הדמייה: חשוב לשמר לטווח ארוך:

Updated: Jan 12
נפלת? הכתף כואבת? הגב תפוס? השיעול מחשיד לדלקת ריאות?

מסיבות אלו ואחרות נשלחת לבדיקת הדמיה ?

זה אמצעי כחלק מהדרך לאבחנה מדוייקת ככל האפשר, ואחריה ובעקבות הממצאים - התאמת טיפול:

בוצע בשירות הציבורי?

בשירות הפרטי?

ממש לא משנה. קיימות אפשרויות שונות:

  • צילום רנטגן

  • אולטרסאונד

  • CT

  • MRI

  • בדיקות הדמיה מורכבות

  • בדיקה פנימית במעיים, בבטן או כל בדיקה שמתועדת עם תמונה או סירטון.

טכנאי במכון הרנטגן, הרופא, האחות - שחררו אותך רק לאחר שמבחינה טכנית הבדיקה הצליחה וניתן לראות בבירור.

תשובה כתובה במסמך רפואי (הדפסה) שהיא פיענוח על ידי רופא "רנטגנולוג", תגיע לתיק הרפואי בקופת חולים, לפלאפון שלך במסרון עם קוד גישה אישי, בדואר.


סיפור מקרה:

בצילום מסמך רפואי שניראה בהמשך, ישנה תשובה מודפסת של אולטרסאונד בבלוטת התריס.

המטופלת – הייתה בריאה עד כה. אשה פעילה ועדיין במעגל העבודה.

לא עברה במהלך חייה שום ניתוח.

ומה כתוב? "האונה השמאלית נכרתה" (ראו את מודגש בצהוב)
כאשר מגיעים אל הרופא שאמור לקבוע את האבחנה המדוייקת והטיפול ובמקרה זה מומחה בתחום בלוטת התריס: כירוג, אנדוגרינולוג, יוכל לאשר או לא את הממצאים הכתובים.


המלצות לכם, הקוראים את הפוסט והעבירו הלאה כי הן חשובות לכולם:

בקשו לקבל את התקליטור בו נעשה גיבוי של הבדיקה במכון הדימות בו הייתם.

מדוע כל כך חשוב ?

א. אם החלטתם לבקש חוות דעת נוספת, תוכלו להראות את המקור.

ב. הבדיקה משמשת כבסיס להשוואה בעתיד (אם תתבקשו לבצע בדיקות הדמיה נוספות).


הרגישו בנוח לבקש ולהתעקש על כך (ללא עלות נוספת):

הבדיקה שייכת לכם, על פי חוק זכויות החולה, תשנ"ו, פרק ה': סעיף הרשומה הרפואית והמידע הרפואי: זכות המטופל למידע רפואי.

18. (א) מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה, המתייחסת אליו.


תדאגו להכין בבית תיקייה מסודרת בו יישמרו כל התקליטורים.

כדי להקל על מציאתם אפשר לסדר לפי מערכות ותאריכי ביצוע הבדיקות.

רשמו בעט צבעוני / לא מחיק על המדבקה מה מצוי בתקליטור ואת תאריך הביצוע. אלו רשומים במקור באותיות קטנות וכך יקל עליכם לאתר אם צריך

דוגמא: צילום חזה, תאריך: 7.11.2028לידיעתכם, הערה חשובה:

בישראל נמצאים רופאים מעולים, מומחים בעלי שם עולמי בתחומים רבים.

אורתופד, כירורג, נפרולוג וכל איש מקצוע, המטפל בבעיה כלשהיא, מתעניין לעיתים בפרטים נוספים אותם הוא יכול לראות רק בבדיקת ההדמיה עצמה. מכאן החשיבות הרבה בשמירת התקליטור.


ונזכור תמיד,

רק מי שעובד – יכול לטעות...

תמי


2 views0 comments
bottom of page