top of page

חשוב לשמור רשומה רפואית כולל בדיקות הדמיה

האם מסמכים רפואיים שקבלת כולל מאחות, נמצאים לרשותך?

שמרת בבית בדיקות הדמיה מכל סוג?

ברשותך תקליטורים של צילומים / CT / MRI ?

ולמה צריך?

אמחיש בסיפור אמתי:

בגיל 66 ביקשה חווה להתנדב בבית חולים. לשם כך היא עברה סדרת בדיקות כדי לוודא שהיא בריאה, כמתבקש בנהלים. תשובת "מנטו" (לגילוי שחפת) הייתה מעל 15 מ"מ = חיובית, ("תקין" =עד 5 מ"מ). לכן היה צורך בצילום חזה לוודא שאין לה שחפת.

בצילום חזה זיהו נקודה שחורה בגודל 5 מ"מ בריאה הימנית.

וואו – מ-פ-ח-י-ד נורא. נכון? ה"סרטים" החינמיים הופיעו מיד בראש והובילו לאי שקט בלשון המעטה.

כולנו יודעים ממה...

הרופא במרפאת ריאות שראה את ה"כתם" השחור, הציע לה להגיע לביקור נוסף במרפאת ריאות עם צילומים קודמים במידה ויש לה, לשם השוואה. למזלה הגדול, חווה שומרת על כל מסמך וצילום הקשורים לענייני בריאות במשפחתה.

ואכן – היא הגיעה עם שני צילומים שנעשו בגיל 58 ובגיל 59: אז, חלתה בשפעת קשה ונשלחה בכל פעם לצילום חזה כדי לשלול דלקת בריאות. התשובה הכתובה הייתה "ב.מ.פ", צילום חזה תקין בשתי הפעמים הללו.

אבל במרפאת ריאות ראה הרופא את אותה נקודה באותו גודל ובאותו מיקום, בשני הצילומים הקודמים. זאת שהתגלתה גם בצילום האחרון.

מסקנה: גם פרשני הצילומים המומחים (רנטגנולוגים) לא תמיד מדייקים...לעיתים טועים.

יש מקום לחוות דעת שנייה לעיתים. סיפורי המקרה עליהם גם שמענו, מוכיחים שפירוש מוטעה של בדיקות הדמיה יכולות להוביל לאבחון לא מדויק ולעיתים מדובר בסיכון משמעותי לחיי המטופל ובכל גיל.

המלצה: שמרו כל רשומה רפואית וכל בדיקת הדמיה. הערה: כיום ניתן לשמור ב"ענן" שמאפשר מכל מקום ובכל זמן להציג כל מסמך ותמונה שנעשה להם גיבוי ב"ענן״.

בריאות מיטבית לכולם!!

תמי


5 views0 comments

Коментарі


bottom of page