top of page

31.5 הוא היום הבינלאומי למניעת עישון

Updated: Feb 16, 2023


העישון גורם נזק לבריאות! עובדה מוכחת.

אז מדוע רבים כל כך מכל שכבות האוכלוסייה ממשיכים בהרגל מסוכן זה?

בחרתי להביא את דבריה של מעשנת "כבדה" מזה עשרות שנים. גמלאית אופטימית, ומאד יקרה לי.

אני מצטטת אותה, בשם המעשנים, ובהם נבונים ומבינים, ובכל זאת – בעישון מתמידים:

"כמעשנת כבדה ומכורה, אשתף בתחושות שלי ושל הסביבה,

שאינה אשמה בזו הבחירה.

את כל הסיכונים אני מכירה וגם מרגישה;

הנשימה כבדה, ההליכה קשה, השיעול חזק והליחה מחניקה.

ולמרות הכל, לעשן - אני אוהבת!

אבל - הסביבה כועסת, וגם סובלת.

לכן אני עוטה מסיכה מבושמת, לפחות את הריח, כך חוסמת.

ולמען התחשבות בילדים ובנכדים שאותי מבקרים,

בתוך דירתי פשוט לא מעשנים!

לשם כך יש לי מרפסת, כי על הסיגריה אינני מוותרת:

היא חברה מועדפת, לעולם אינה מתלוננת,

ואני אותה באמת אוהבת, על אף האמירה המוכרת:

סיגריה =

בצד אחד אש

ובצד השני - טיפש"....
הערות נוספות משלי :

כאחות, אני מחנכת למניעת עישון... ועוסקת ב"קידום בריאות" ו"רפואה מונעת".

מתוך הנאמר בפוסט זה, אני מציעה לאלו שלא מוכנים להיפרד מהסיגריה, לאמץ את ההמלצות של המרואיינת:

- עטיית מסיכה ריחנית אחרי עישון סיגריה ובסביבת הרגישים לריח המאפיין את המעשנים.

- מניעת עישון פסיבי של הסביבה (לא לעשן בנוכחות אחרים)


נשמור על בריאות מיטבית!

תמי

מאחלת הצלחה לאלו שמחליטים להיגמל מעישון!

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page