top of page

סיוע והכוונה מול שירותי הבריאות

מה קורה כאשר חוזרים מבית חולים? האבחנה אושרה?

ולאחר שהתברר שבן המשפחה אינו עצמאי יותר?
שצריך להיערך ולהתארגן מחדש?

אני מגיעה אליכם הביתה ויחד עם המטופל / בני המשפחה אנו מקיימים שיחה שכוללת ״תרגום״ מכתב הסיכום הרפואי עם דגש על ההמלצות.
נכין ״תכנית טיפול״ בהתאם למצב ולנתונים.


נברר מה צריך, מה הם המשאבים האנושיים בסביבת המטופל, ובמיוחד מי הוא ה״אחראי״ הישיר להתנהלות בבית. 

לעיתים מדובר בשינוי לתקופת זמן די מוגדרת (החלמה מניתוח מורכב ועוד) או שהמצב בלתי הפיך וצפויה הידרדרות עד למצב סופני.

לא תמיד ברור לכם:
 אל מי מהגורמים  במערכת הבריאות עליכם לפנות?
מהי  העזרה שתוכלו לקבל כחלק מזכויותיכם על פי חוק? 

אנחה אתכם למי להתקשר 
וכיצד לדבר עם מי מהגורמים בקופות
החולים, ובמשרד הבריאות.


אני מכירה ויודעת את הדרך אל הזמנת עובד זר, אם צריך.

למי שעדיין לא יודע: כל שינוי מלווה בקשיים והם עוצמתיים יותר כאשר זה קשור לבריאות.
אני כאן, עבורכם!

 


 

Doctor Checking a Form
%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA_edited.pn
%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA_edi
maccabi_b_edited.png
%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_edi
%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94_edited.pn
bottom of page