top of page

הנחיות חשובות לקראת שחרור מאשפוז בבית חולים

Updated: Jun 12, 2022
אושפזת בבית חולים?

האשפוז היה מתוכנן?

בהפתעה?

ארך כמה שעות? ימים? שבועות? חודשים?

בסיום – שחררו אותך והדפיסו מכתב שחרור רפואי.

בבקשה לזכור לקחת אותו איתך גם אם זה כרוך בהמתנה של מספר שעות !!!מה רשום במסמך חשוב זה?

 • סיבת אשפוז

 • מה הן האבחנות (כולל ה"חדשה" / נוספת)

 • סיכום הדברים שאמרת לרופא – שנמצאו בקבלתך

 • תוצאות הבדיקה של הרופא

 • ממצאי בדיקות: מעבדה / הדמיה

 • סיכום ממצאים של צוות רב מקצועי (כירורג / גניקולוג / נוירולוג / רופא עור ואחרים מעורבים)

 • הטיפול שנעשה

 • הטיפול שניתן על ידי האחיות במחלקה: כולל סימנים חיוניים, דווחים שונים של מהלך האשפוז ועוד.

 • טיפול תרופתי כולל תרופות חדשות שקבלת

 • חוות דעת של גורמים אלו ואחרים בבית החולים או מגורמים שהיו מעורבים בטיפול בך

 • המלצות להמשך הטיפול, ההתנהלות שלך בהיבט הבריאותי - רפואי.


רצוי מאד לקרוא בבית החולים במיוחד את סעיף ההמלצות המסוכם וממוקם לפני ״חתימת הרופא״ שנמצא בעמוד האחרון של מכתב השחרור.

ההמלצות ברורות לך?

קבלת הדרכה הקשורה להמשך הטיפול הרפואי המומלץ בבית?

שאלת את השאלות להבהרה? (כדאי בנוכחות בן משפחה קרוב)

 • רצוי לקחת אתך גם התקליטורים של בדיקות ההדמיה, אם נעשו במהלך האשפוז. ניתן לקבלם במכונים בהם התבצעו או שהם מצויים כבר במחלקה. (על פי חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 סעיף 18: זכות המטופל למידע רפואי)

יש מקום ל "תודה" על הטיפול במתקן האשפוז.ומה עושים כאשר מגיעים הביתה?

 • לדווח למרפאת האם על חזרתך הביתה מהאשפוז

 • לדאוג שהמכתב יגיע מיד לרופא המטפל / לאחות

 • ליידע על תרופות חדשות עליהן הומלץ ולעיתים אף התחלת לקבל בבית החולים.


חשוב שייווצר קשר מידי עם רופא המשפחה.

המכתב - מיועד אליו. פירוש הדבר שההמלצות יהיו מתורגמות לטיפול בפועל: מותאם לך בהמשך להיכרותכם.

דבר עם הרופא, בשיחת טלפון, בפגישה, בהתאם למצב: לשם מה?

למסירת מידע נוסף ממך

לעדכון של הטיפול התרופתי שיתאים למצבך: הרופא יכין עבורך מרשמים להמשך. כמו כן ידאג להפניות בהתאם לצורך להמשך בדיקות וטיפולים.


במידה ויש צורך בהמשך טיפול במסגרת ביתית, רופא המשפחה הוא המעביר את ההוראה לכך במסגרת קופת החולים. במקרים כאלו צוות ייחודי יתקשר בטלפון ויתכנן ביקור בבית להערכה ותכנון המשך הטיפול.


חשוב שתוודאו מה הפעולות שעליכם לעשות כדי להבטיח המשך טיפול מותאם בדרך להחלמה / לשיקום.

רפואה שלמה!!לפניכם סיפור מקרה (Case Study) :

דוד בן 68 אושפז בגלל בצקת ריאות. תופעה מוכרת לו בהיותו חולה כליות.

בבית ניתנו לו כדורים משתנים אך מדי פעם ,לדברי המשפחה, אלו "לא הספיקו" ולכן חש קשיי נשימה.

בבית החולים התייצב מצבו והומלץ על כדור "משתן" שונה מהסוג אותו הוא נוטל.

התרופה היתה רשומה בסיכום המכתב הרפואי.

המשפחה המרוצה מהשיפור בכל המדדים הקשורים לאבא, החליטה לתת גם את הכדורים המשתנים החדשים.

חשבו שבכך ימנע קוצר הנשימה הבא.

לאחר 5 ימים בבית פנו אלי בשאלה, מדוע סובל מקושי בנשימה, למרות הכדורים החדשים?

הוא חזר לאשפוז דחוף במחלקה פנימית...


תמי האחות


43 views0 comments

Comments


bottom of page