הנחיות חשובות לקראת שחרור מאשפוז בבית חוליםהנחיות חשובות:

שחררו אותך מאשפוז בבית חולים?

האם זכרת לקחת את מכתב סיכום האשפוז אתך?

אם כן, כדאי לך לקרוא אותו עוד בבית החולים ובמיוחד את סעיף ההמלצות המסוכם וממוקם לפני ״חתימת הרופא״ שכתב את מכתב השחרור.

ומה הלאה?

תשאל אחות אם יש לה משהו לומר לך, להדריך אותך. אחרי ההסבר שלה, תאמר שלום ותודה לצוות...

הגעת הביתה?

דווח לרופא המשפחה ו/ או לאחות במרפאה, שחזרת מאשפוז.

העבר אליהם את המכתב כדי שהרופא יתייחס למה שכתוב בו ויחליט:

-לשוחח אתך

-לקבל ממך מידע נוסף

- להוציא מרשמים מעודכנים

- לרשום הפניות לבדיקות וטיפולים.

- לשתף את היחידה לטיפולי בית בקופת החולים (בהתאם למצב).

אם נדרש המשך טיפול בבית, כמו הזרקה עצמית (למשל חומר לדילול הדם, או אחר), וודאו שהבנתם את ההדרכה שקיבלתם.

חשוב לבקש הוראה בחתימת רופא להזרקה, כי אחרת לא אוכל להזריק לך במקומך במקרה שיהיה צורך בכך.

רפואה שלמה!!!


שלכם באהבה,

תמי חיו.


2 views0 comments